TESTOLUŞTUR TESTLERİ İSTATİSTİKLERİ
   
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
OKULU SINIF DERS DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI ORTLALAM PUAN GENEL YÜZDELİK
DİLİM
SINIFTA YÜZDELİK
DİLİM
Melisa Gündoğan Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 11 16 4 80 0 0
cansell Çakar Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 11 8 2 80 0 0
İrfan Oruç G. Ö. Ç. P. A. L 12 8 0 80 0 0
İkra Kapsuk Beü 12 8 2 80 0 0
tuğçeAkgün gülten özaydın anadolu lilesi 10 8 2 80 0 0
Engin Duman Gülten Özaydın lisesi 10 8 1 80 0 0
Mert Çaylı Gebze Emlak Konutları Alparslan Ortaokulu 5 16 4 80 0 0